IELTS imtahanı nədir? Beynəlxalq İngiliscə Test Sistemi (IELTS) ingilis dilinin ünsiyyət dili olduğu yerlərdə oxumaq və ya işləmək istəyənlərin dil biliklərini ölçür. IELTS imtahanı qeyri-istifadəçidən mütəxəssisə qədər bacarıq səviyyələrini aydın şəkildə müəyyən etmək üçün doqquz zolaqlı miqyasdan istifadə edir.

IELTS Academic və ya IELTS General Training

IELTS Academic ali təhsil və ya peşə qeydiyyatı üçün müraciət edən insanlar üçündür. IELTS General Training isə Avstraliya, Kanada və İngiltərəyə köç edənlər, ingilis dilində danışan bir mühitdə orta təhsil almaq istəyənlər, təhsil proqramları və iş təcrübəsi üçün müraciət edənlər üçündür.

IELTS imtahanı nədir və harada keçirilir?

ABŞ-da 50-dən çox yer daxil olmaqla, dünyanın 1600-dən çox yerində həyata keçirilir.

IELTS imtahanı nedir və Onun test formatı

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi IELTS imtahanının iki tipi var: Academic və General Training. Dinləmə və danışma hər iki test tipi üçün eynidir, ancaq oxuma və yazma bölmələrinin mövzusu hansı imtahan tipini seçməyinizə görə fərqlənir.

Bütün IELTS testlərinin dinləmə, oxuma və yazma bölmələri aralarında fasilə olmadan eyni gündə tamamlanır. Bununla yanaşı, testin danışma bölməsi digər testlərdən bir həftə əvvəl və ya sonra tamamlana bilər. Testin ümumi müddəti 2 saat 45 dəqiqədir.

IELTS imtahanı Dinləmə

Bu bölmədə yerli İngilis dilində danışanların dörd səs qeydini dinləyəcəksiniz və sonra bir sıra sualları cavablayacaqsınız.

 • Səs qeydi 1: İki insan arasında gündəlik sosial kontekstdə qurulan söhbət
 • Səs qeydi 2: Gündəlik sosial kontekstdə qurulmuş bir monoloq
 • Səs qeydi 3: Dörd nəfərədək insan arasında bir təlim və ya təhsil kontekstində edilən söhbət
 • Səs qeydi 4: Akademik mövzuda monoloq

Dinləmə bölməsi üçün 6 tapşırıq tipi istifadə olunur:

 • Tapşırıq növü 1 – Çoxlu seçim

Çoxlu seçimi olan tapşırıqlarda, bir suala cavab olaraq üç mümkün cavab və ya cümlənin başlanğıcından sonra cümləni tamamlamaq üçün üç yol vardır. Sınaq iştirakçılarından bir düzgün cavabı – A, B və ya C kimi seçmələri tələb olunur.

 • Tapşırıq növü 2 – Uyğunlaşma

Sınaq imtahanında iştirak edənlərdən dinləmə mətnindənki seçimlər siyahısına vərəqdəki uyğun nömrələrin siyahısını uyğunlaşdırması tələb olunur.

 • Tapşırıq növü 3 – Plan, xəritə, diaqram etiketləmə

Sınaq imtahanında iştirak edənlərin plan (məsələn: bir bina), xəritə (məsələn: şəhərin bir hissəsi) və ya diaqram (məsələn: bir avadanlıq parçası) üzərində etiketlər doldurmaları tələb olunur. Cavablar sual vərəqəsindəki siyahıdan seçilir.

 • Tapşırıq növü 4 – Forma, qeyd, cədvəl, qrafik sxem, xülasə tamamlama

Bu tapşırıq növündə imtahan iştirakçılarından dinləmə mətninin bir hissəsinin və ya hamısının xülasəsindəki boşluqları doldurmaları tələb olunur.

 • Tapşırıq növü 5 – Cümlə tamamlama

Burada sınaq iştirakçılarından bütün dinlədikləri mətndən və ya onun bir hissəsindən əsas məlumatları ümumiləşdirən bir cümləni oxumaq və boşluğu doldurmaq tələb olunur.

 • Tapşırıq növü 6 – Qısa cavab

Bu tapşırıqda iştirakçılar sualı oxumalı və sonra dinlədikləri mətndəki məlumatlardan istifadə edərək suala qısa cavab verməlidirlər.

Oxuma

IELTS imtahanının oxuma bölməsi geniş oxu vərdişlərini yoxlamaq üçün hazırlanmış 40 sualdan ibarətdir. Bunlara əsasən hansısa məqsəd üçün oxumaq, əsas fikirlər üçün oxumaq, ətraflı oxumaq, gözdən keçirmək, məntiqi mübahisəni başa düşmək və yazıçıların fikirlərini, münasibətlərini və məqsədlərini tanımaq daxildir.

IELTS Academic test imtahanı– buraya təsviri və faktiki, diskursiv və analitik olaraq üç uzun mətn daxildir. Bu mətnlər kitablardan, jurnallardan və qəzetlərdən götürülmüşdür. Mətnlər mütəxəssis olmayan bir auditoriya üçün seçilmişdir, ancaq universitet kurslarına girən və ya peşə qeydiyyatı istəyən insanlar üçün də uyğundur.

IELTS General Training test imtahanı– buraya kitablardan, jurnallardan, qəzetlərdən, bildirişlərdən, reklamlardan, şirkət kitabçalarından və təlimatlardan çıxarışlar daxil edilir. Bunlar İngilis dilində danışılan bir mühitdə gündəlik qarşılaşacağınız materiallardır.

Yazma

IELTS Academic test imtahanı– Bu bölmədə mövzular aspiranturaya daxil olan və ya peşəkar qeydiyyatdan keçmək istəyən test iştirakçıları üçün uyğun gəlir. İki tapşırıq vardır:

 • Tapşırıq 1 – Sizə bir qrafik, cədvəl və ya diaqram təqdim ediləcəkdir və məlumatı öz sözlərinizlə təsvir etməyiniz, ümumiləşdirməyiniz və ya izah etməyiniz istənəcəkdir. Sizdən məlumatları təsvir etmək və izah etmək, prosesin mərhələlərini, bir şeyin necə işlədiyini və ya bir obyekt və ya hadisəni təsvir etməyiniz istənə bilər.
 • Tapşırıq 2 – Bir baxışa, mübahisəyə və ya problemə cavab olaraq bir inşa yazmağınız istənəcəkdir. Hər iki tapşırığa verdiyiniz cavablar rəsmi üslubda olmalıdır.

IELTS General Training test imtahanı– Burada mövzular ümumi maraq dairəsinə aiddir. Bölmədə 2 tapşırıq mövcuddur:

 • Tapşırıq 1 – Burada sizə bir vəziyyət təqdim ediləcək və məlumat tələb edən və ya vəziyyəti izah edən bir məktub yazmağınız istənəcəkdir. Bu məktub şəxsi, yarı-rəsmi və ya rəsmi tərzdə ola bilər.
 • Tapşırıq 2 – Bir baxışa, mübahisəyə və ya problemə cavab olaraq bir inşa yazmağınız istənəcəkdir. Məqalə üslub baxımından kifayət qədər fərdi ola bilər.

Danışıq

IELTS imtahanının bu bölməsinin davam etmə müddəti 11-15 dəqiqədir. Bu bölmə, İngilis dilini danışarkən necə istifadə etdiyinizi qiymətləndirir. Hər iştirakçının danışıq imtahanı kamera tərəfindən çəkilir. İmtahanın bu bölməsi 3 hissədən ibarətdir:

 • Hissə 1 – Sizi imtahan edən şəxs sizin haqqınızda ümumi suallar və ev, ailə, iş və maraqlar kimi bir sıra tanış mövzularla bağlı suallar verəcəkdir. Bu hissə dörd ilə beş dəqiqə arasında davam edir.
 • Hissə 2 – Sizə müəyyən bir mövzu adı yazılan kart veriləcəkdir və həmin mövzu haqqında danışmağınız istənəcəkdir. Başlanğıc olaraq sizə bir dəqiqə hazırlaşma müddəti və daha sonra danışmaq üçün iki dəqiqəlik danışma müddəti veriləcəkdir. Sonra imtahan edən şəxs eyni mövzuda bir və ya iki sual verəcəkdir.
 • Hissə 3 – Bu bölmədə hissə 2-dəki mövzu ilə bağlı sizə əlavə suallar veriləcəkdir. Bunlar sizə daha çox mücərrəd fikir və məsələləri müzakirə etmək imkanı verəcəkdir. Testin bu hissəsi dörd ilə beş dəqiqə arasında davam edir.

IELTS imtahanı nədir deyə düşünür və haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəyirsinizsə IELTS imtahanının rəsmi saytına nəzər sala bilərsiniz.

IELTS imtahanından əvvəl ingilis dilinizi inkişaf etdirmək üçün addım-addım ingilis dili öyrənmək üçün nələr etmək lazım olduğunu bloq yazımızdan oxuya bilərsiniz.

# IELTS nedir # İELTS nədir # ielts imtahanı # ielts imtahanına hazırlıq # ielts kursu