Tutaq ki, ingilis dilində “essay” yazmaq tapşırığınız var və necə yazacağınızı bilmirsiniz? Bu məqalədə ingilis dilində “essay” yazmaq barəsində çətinlik çəkənlər üçün bu vacib qaydalar və struktur haqqında məlumat verəcəyik.

İNŞANIN TƏLƏBLƏRİNİ VƏ MÖVZUSUNU DİQQƏTLƏ OXUYUN, DÜZGÜN BAŞA DÜŞDÜYÜNÜZDƏN ƏMİN OLUN.

Bu inşa yazılarında ən vacib mərhələdir. Verilən sualı bildikdən sonra inşa növünü müəyyənləşdirə bilərsiniz. Açar sözləri vurğulayın; ‘Müqayisə et’, ‘zidd’ ’müzakirə etmək,‘ izah etmək ’’ qiymətləndirmək və məhdudlaşdıran sözləri müəyyən etmək, məsələn, 21-ci əsrdə, Avropa daxilində və s. Beyin fırtınası ilə başlayın, oturun, sakit olun və sərbəst düşüncə axınına başlayın və fikirləri qeyd edin. Diqqətinizi daraltın və inşa növündən və məqsədindən asılı olaraq maraqlı bir kreativ ad seçin, beləliklə üst səviyyəli inşa yarada bilərsiniz.

“MÖVZU CÜMLƏLƏRİ” YARADIN.

Mövzu cümləsi abzasdakı ilk cümlədir və abzasın qalan hissəsini özündə cəmləşdirir. Əvvəlcə “essay” yazarkən yolda qalmağınıza kömək etmək üçün bunları yarada bilərsiniz.“Oxumaq sizi daha ağıllı edir” tezisinə görə, bir abzasdakı mövzu cümləsi “Qəzetlər sizi cari hadisələrdən daha yaxşı xəbərdar edir” ola bilər. Digər bir abzasın mövzu cümləsi “pyeslər və klassik ədəbiyyat oxumaq sizi daha mədəni edəcək” ola bilər.

MƏSƏLƏNİN BÜTÜN TƏRƏFLƏRİNİ ARAŞDIRIN.

Daha uzun və ya daha mürəkkəb bir ingilis dilində “essay” yazmaq istəyində olsanız, yazmağa başlamazdan əvvəl mübahisənin hər iki tərəfinin də xülasəsini verməyə kömək edə bilərsiniz. Məqaləni yazarkən diqqətinizi bir tərəfə yönəltməlisiniz. Ancaq hazırlaşarkən, yan-yana nöqtələr siyahısına sahib olmaq inşanızı inkişaf etdirməyə kömək edə bilər. Ayrıca, fikrinizin əks tərəfi üçün mübahisə edərək, inşanızda hansı məqamlara daha yaxşı müraciət etməli olduğunuzu öyrənəcəksiniz. Mövzu haqqında daha çox məlumat əldə edəcək və inşanı zənginləşdirmək üçün daha çox söz ehtiyatı əldə edəcəksiniz.

İNŞANIZ ÜÇÜN STRUKTUR YARADIN.

Mövzunuzu vərəqə yazın, inşanı giriş, əsas və nəticəyə ayırın. Beş abzaslı inşa üçün giriş, ən azı üç əsas fikir və nəticəyə sahib olun. Əsas fikri dəstəkləyən kiçik fikirləri sadalamaq üçün hər fikrin altında boşluqlar buraxın. ‘Skelet’ daha mütəşəkkil bir inşa yazmağınıza imkan verəcəkdir.

  • Bir “QARMAQ” ilə başlayın; bir hekayə, dialoq, bir sitat və ya bir mövzu xülasəsindən istifadə edə bilərsiniz. Qarmağınızın inşadakı fikriniz ilə əlaqəli olduğundan əmin olun.
  • Beyin fırtınasında yazdığınız əsas fikirlər ayrı bəndlərə çevrilir. Hər bir abzas əsas fikri daşıyır. Paraqraf əsas fikri daşıyan giriş cümləsi ilə başlayır.
  • Nəticə sizə fikirlərinizi ümumiləşdirmək və mövzunu bağlamaq üçün bir şans verir. Qısa edin; üç-beş cümlə yazın. Sonda heç bir yeni fikir təqdim etməyin; əvvəlki dəlillərinizi ümumiləşdirin.

AÇAR SÖZLƏR İSTİFADƏ EDİN.

Aşağıda ingilis dilində “essay” yazmaq üçün hansı açar sözləri hansı məqamlarda istifadə edə biləcəyinizi görə bilərsiniz:

Ümumi izah:

In order to – üçün, deyə

The symptoms require more than mere observation in order for proper diagnosis.

Düzgün diaqnoz qoymaq üçün simptomlar sadəcə müşahidədən daha çox tələb edir.

In other words – başqa sözlə

An international award cannot be enforced directly; in other words it has no legal sanction behind it.

Beynəlxalq mükafat birbaşa tətbiq edilə bilməz; başqa sözlə arxasında heç bir qanuni cəza yoxdur.

That’s to say – deməli

He’s a local government administrator, that is to say a Civil Servant.

Yerli yerli hökumət administratorudur, yəni Dövlət məmurudur.

Bir nöqtəni dəstəkləmək üçün əlavə məlumat vermək:

Furthermore – bundan əlavə

Furthermore, apart from the gradual disintegration of the empire, Athens was disturbed by political strife.

Bundan əlavə, imperiyanın tədricən parçalanması xaricində Afinanı siyasi çəkişmələr narahat etdi.

Not only, but also – yalnız deyil, həm də

The war caused not only destruction and death but also generations of hatred between the two communities.

Müharibə təkcə məhv və ölümə deyil, həm də iki cəmiyyət arasında nəsillərə nifrət yaratdı.

Firstly, secondly, thirdly – biricisi, ikincisi, üçüncüsü

Secondly, it cited strains in bank funding markets; thirdly, the economic slowdown, and its ability to cause further losses at banks.

İkincisi, bankların maliyyələşdirmə bazarlarındakı gərginliklərdən bəhs etdi; üçüncüsü, iqtisadi yavaşlama və banklarda daha çox itkiyə səbəb olma qabiliyyəti.

Sonlandırmaq:

In conclusion – sonda

In conclusion, I hope the preceding arguments have convinced you of the need for action.

Nəticədə, ümid edirəm əvvəlki dəlillər sizi hərəkətə ehtiyac olduğuna inandırdı.

Above all – hər şeydən öncə

In his foreign policy Pericles differs from those statesmen of previous generations who sought above all the welfare of Greece as a whole.

Xarici siyasətində Perikl, bütün Yunanıstanın rifahını hər şeydən üstün tutan əvvəlki nəsillərin dövlət adamlarından fərqlənir.

All things considered – hər şey nəzərə alınaraq

In general, last year was by most accounts a successful year for the fitness facility industry, all things considered.

Ümumiyyətlə, keçən il, hər şey nəzərə alınaraq, fitness təsisatı sənayesi üçün uğurlu bir il oldu.

Daha çox açar söz üçün link-ə daxil ola bilərsiniz.

Xülasə, ingilis dilində yaxşı bir “essay” yazmaq və ingilis dilində “essay” yazmaq qabiliyyətinizi inkişaf etdirmək üçün bu bloqda qeyd edilmiş qaydalara əməl edərək uğurlu nəticə qazana bilərsiniz. İngilis dilini biliklərinizi gücləndirmək üçün isə  “Sürətli İngilis dili  Öyrənmək üçün Məsləhətlər” bloqumuzdan yararlanın. Uğurlar!