Şirkətlər korporativ ingilis dili xidmətlərini əməkdaşlarının inkişafı üçün alırlar. Əməkdaşlarının inkişafına və onların loyallığına dəyər verən şirkətlər adətən əməkdaşlarının ingilis dili öyrənməsi üçün kurslara müraciət edirlər.

Niyə Korporativ ingilis dili?

Korporativ ingilis dili dərsləri ilə əməkdaşlar dil biliklərini inkişaf etdirməklə bu bilikləri həmin şirkətin görüləcək işləri üçün istifadə edirlər. Bununla da həm şirkət, həm də əməkdaşlar korporativ ingilis dili dərsləri vasitəsilə müsbət nöqtəyə gəlib çıxır. Belə ki, şirkət ingilis dili bilən əməkdaş işə götürəcək olardısa daha artıq əməkhaqqı verməli olacaqdı. Bu halda isə eyni əməkhaqqı ilə loyal əməkdaş qazanmış oldu. Şirkət tərəfindən bu cür addım görən əməkdaş dil bilgilərinin inkişafını əldə etdi. Bunun qarşılığında həmin əməkdaş çalışdığı şirkətlə daha uzun müddətli əməkdaşlıq etmək istəyir.