XARİCİ DİL ÖYRƏNƏRKƏN EDİLƏN SƏHVLƏR

Müasir dünyamızda artıq ana dilindən əlavə ikinci bir dil bilmək olduqca vacibdir. Xüsusilə də ingilis dili və ölkəmizdə daha çox populyar olan və vacib sayılan rus dili. Beynəlxalq ünsiyyət dili hesab olunan ingilis dilini bilmədiyiniz anda, qısamüddət bundan öncə SSRİ-nin təsirindən çıxmış ölkəmizdə rus dilinin hələ də aktual olduğu, olduqca vacib sayıldığı və bu dili […]